O rodzeństwie

Rodzeństwo - Jak mogę wspierać tę wyjątkową relację między moimi dziećmi?

Więź między rodzeństwem zwykle jest najbardziej długotrwałą z więzi rodzinnych, często może trwać dłużej niż więź z rodzicami, partnerami lub dziećmi. Zwykle w wieku, kiedy kształtuje się osobowość dzieci, rodzeństwo spędza ze sobą więcej czasu niż z innymi osobami.

Dlatego warto zastanowić się, jaki ja - rodzic, mam wpływa na sposób, w jaki ta relacja się kształtuje. Czy przypadkiem w dobrej wierze, nie szkodzę? A co mogę zrobić, by tę więź wzmacniać? 

Na warsztacie przyjrzymy się tematom:

  • Czy rywalizacji można uniknąć? Skąd się bierze?

  • Co zamiast porównywania dzieci ?

  • Co może zrobić rodzic w konflikcie między rodzeństwem ?

  • Jak kształtować bliską relację między dziećmi aby procentowała im przez całe życie?

Skorzystamy z własnych doświadczeń z rodzeństwem, aktualnych obserwacji naszych dzieci i współczesnych teorii psychologicznych. Jak zwykle na warsztacie: doświadczanie, wymiana myśli, podejmowanie refleksji i wypracowywanie nowych strategii do wprowadzenia w domach.

Warsztat trwa 3 godziny.

Szukaj informacji o najbliższym terminie w zakładce Co nowego, oraz na moim fanpagu i na profilu FB SELF - Terapia i Rozwój.